Conform Catehismului Bisericii Catolice, „Sfântul Botez este fundamentul întregii vieţi creştine, poarta vieţii în Duh ce deschide calea spre celelalte sacramente, Prin Botez suntem eliberaţi de păcat şi renăscuţi ca fii ai lui Dumnezeu, devenim mădulare ale lui Cristos, suntem încorporaţi în Biserică şi făcuţi părtaşi de misiunea ei”.

Continuă lectura „Botezul Domnului”


          
          
 

Cuvântul „Epifanie”, vine de la cuvântul grecesc „epifaneo” care înseamnă „arătare”, „descoperire”, „revelaţie”, „apariţie”, „arătarea Domnului”.

Sărbătoarea Epifaniei sau Iluminării, s-a născut în primele secole ale creştinismului în Orient, ea ajungând să devină universală din secolul al IV-lea, Epifania Domnului este o sărbătoare a luminii, a bucuriei, a credinţei, a căutării şi descoperirii, Dumnezeu a vrut ca bucuria naşterii Fiului său să ajungă la toată lumea, Cristos se arată nu numai iudeilor, care se considerau poporul ales, ci şi popoarelor păgâne.

Continuă lectura „Epifania Domnului- 6 ianuarie”


          
          
Adormirea Maicii Domnului este sărbătoarită de catolici dar şi de ortodoxi, în care se comemorează Moartea şi Înălţarea cu Trupul şi Sufletul la Cer a Maicii Domnului;

Cuvântul Maria, este în general considerat ca fiind originar din limba ebraică şi ar proveni din Maryam, cu varianta Miryam, numele surorii mai mari al lui Moise, compus din două elemente „mar” care înseamnă „picătură” şi „yâm” care înseamnă „mare”, Sfântul Ieronim declară că Maria înseamnă „Stilla Maris” adică „picătură din mare”.

Continuă lectura „Adormirea Maicii Domnului- 15 august”


          
          
 

Motto: „Învăţătura e ca aurul are preţ oriunde” (Epictet)

Prima Scoală din Săbăoani a fost înfiinţată în anul 1863, suferind în timp de unele modificări atât în ceea ce priveşte structura clădirilor, cât şi prin introducerea diferitelor forme de învăţământ.
În anu 1873 a avut loc construirea primei şcoli de stat iar în 1886 înfiinţarea „Şcolii de Fete„.

Continuă lectura „Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri””


          
          
 

Termenul de Paşte, se trage din cuvântul ebraic „pesah” care semnifică „trecere”.

Paştele sărbătoreşte Învierea lui Isus Hristos, la trei zile după moartea sa, este cea mai veche şi cea mai importantă sărbătoare creştină, aceasta marcând miracolul Învierii Domnului: la câteva zile după intrarea solemnă în Ierusalim- de Florii, Mântuitorul a fost judecat şi răstignit, a murit pe cruce şi a fost pus în mormânt, dar după trei zile a înviat din morţi.

Continuă lectura „Despre Paşte”


          
          
 

Pe 24 februarie, românii sărbătoresc Dragobetele- sărbătoarea dragostei, care îşi are originile în tradiţiile dacice, fiind  un personaj preluat de la vechii daci, ca fiind fiul Babei Dochia (care ar fi fost fiica Regelui dac Decebal) şi transformat ulterior într-un protector al tinerilor şi patron al iubirii.

Continuă lectura „Despre Dragobete”


          
          
 

Iosif Tâmplarul sau Iosif din Nazaret, este soţul fecioarei Maria, şi tatăl vitreg al lui Isus din Nazaret.  În limba ebraică cuvântul Yoseph, este o prescurtare a numelui Yosephyah, care înseamnă „Dumnezeu să mai dea, să mai adauge”, acest nume se dădea copiilor, după a căror naştere, părinţii mai doreau să mai aibă un alt copil.

Continuă lectura „Sfântul Iosif”


          
          
Trecutul Parohiei Săbăoani este un subiect asupra căreia puţini istorici au avut curajul să se aventureze, astfel despre drumul şerpuit al credinţei parcurs de săbăoneni nu ştim prea multe.

Totuşi, putem afirma că aici catolicismul a găsit un loc prielnic în care s-a putut dezvolta cu rapiditate de-a lungul veacurilor.

Satul are patru Biserici dintre care trei au şi propriile parohii: Biserica „Sfântul Mihail Arhanghelul”, Biserica „Înălţarea Sfintei Cruci”, Biserica „Sfântul Iosif Muncitorul”, iar cea de-a patra Biserica „Sfânta Fecioară Maria, Regina Rozariului”este Sanctuar Marian.

Continuă lectura „Cele patru Biserici din sat”


          
          
Biserica „Sfântul Mihail Arhanghelul” din Săbăoani este una dintre cele mai reprezentative din Moldova, atât prin dimensiuni cât şi prin armonia arhitecturală, a fost construită între anii 1894-1902.

Această expresie vie a credinţei catolicilor din Săbăoani construită în urmă cu un veac este opera părintelui Cajetani Liverotti, care a adăugat contribuţie în bani şi muncă a credincioşilor, o contribuţie substanţială, personală rezultată din partea de moştenire pe care a primit-o de la familia sa din Italia.

Continuă lectura „Biserica „Sfântul Mihail Arhanghelul””


          
          
Principalul scop al participării României la Primul Război Mondial, din august 1916, a fost eliberarea provinciilor istorice româneşti: Ardealul, Crişana, Maramureş, Banatul şi Bucovina, de sub stăpânirea monarhiei austro-ungare şi unirea lor cu patria-mamă.

În Primul Război Mondial au fost chemaţi la arme peste 12.000 de catolici din Dieceza de Iaşi, jumătate dintre ei nu s-au mai întors.

Continuă lectura „Eroii din Primul Război Mondial”