Este ziua în care ne amintim şi sărbătorim intrarea triumfală lui Isus în Ierusalim, ca Mântuitor şi Rege, pentru a împlini în umilinţă şi ascultare jertfa crucii faţă de Tatăl ceresc, eveniment care are loc cu o săptămână înainte de Învierea sa, deasemeni menţionat în fiecare dintre cele patru Evanghelii canonice, Isus intră călare pe un măgar, iar oamenii îşi aşezau veşmintele şi ramurile de palmier în faţa lui, în semn de omagiu strigând „Osanna”, în ebraică înseamnă „Dumnezeu mântuieşte”, „Binecuvântat este cel care vine în numele Domnului”, acest eveniment marchează începutul Săptămânii Sfinte, ultima săptămână a Postului Mare;

Continuă lectura „Duminica Floriilor”


          
          
 

Luna Martie este prima lună de Primăvară, în care natura renaşte, şi razele soarelui încep să ne încălzească şi să ne mângâie sufletele.

Continuă lectura „8 Martie- Ziua Internaţională a Femeii”


          
          
 

„Adu-ţi aminte, omule, că din ţărână eşti, şi în ţărână te vei întoarce” (Geneza, 3,19)

 

Miercurea cenuşii, reprezintă poarta de intrare în Postul Mare, deschide şirul celor 40 de zile de pocăinţă, de rugăciune şi de pregătire  până la Sărbătoarea Învierii Domnului.

Continuă lectura „Miercurea cenuşii- prima zi a Postului Mare”


          
          
 

„Oamenii nu îşi mai dau seama de bucuria de a trăi, pentru că nici nu mai ştiu să privească minunile naturii”– Constantin Brâncuşi

 

Continuă lectura „Marele Sculptor Român- Constantin Brâncuşi”


          
          
 

Unirea Principatelor Române, a avut loc în data de 24 ianuarie 1859, prin alegerea lui Alexandru Ioan Cuza, ca domnitor al ambelor principate, la 5 ianuarie 1859 în Moldova şi la 24 ianuarie 1859 în Ţara Românească, cunoscută ca Mica Unire (Marea Unire fiind cea de la 1 Decembrie 1918, de la Alba Iulia), reprezintă unificarea vechilor principate, Moldova şi Ţara Românească, într-un Principat Unit;

Continuă lectura „24 ianuarie- Ziua Unirii Principatelor Române”


          
          
 

 

Conform Catehismului Bisericii Catolice, „Sfântul Botez este fundamentul întregii vieţi creştine, poarta vieţii în Duh ce deschide calea spre celelalte sacramente, Prin Botez suntem eliberaţi de păcat şi renăscuţi ca fii ai lui Dumnezeu, devenim mădulare ale lui Cristos, suntem încorporaţi în Biserică şi făcuţi părtaşi de misiunea ei”.

Continuă lectura „Botezul Domnului”


          
          
 

Cuvântul „Epifanie”, vine de la cuvântul grecesc „epifaneo” care înseamnă „arătare”, „descoperire”, „revelaţie”, „apariţie”, „arătarea Domnului”.

Sărbătoarea Epifaniei sau Iluminării, s-a născut în primele secole ale creştinismului în Orient, ea ajungând să devină universală din secolul al IV-lea, Epifania Domnului este o sărbătoare a luminii, a bucuriei, a credinţei, a căutării şi descoperirii, Dumnezeu a vrut ca bucuria naşterii Fiului său să ajungă la toată lumea, Cristos se arată nu numai iudeilor, care se considerau poporul ales, ci şi popoarelor păgâne.

Continuă lectura „Epifania Domnului- 6 ianuarie”


          
          
Adormirea Maicii Domnului este sărbătoarită de catolici dar şi de ortodoxi, în care se comemorează Moartea şi Înălţarea cu Trupul şi Sufletul la Cer a Maicii Domnului;

Cuvântul Maria, este în general considerat ca fiind originar din limba ebraică şi ar proveni din Maryam, cu varianta Miryam, numele surorii mai mari al lui Moise, compus din două elemente „mar” care înseamnă „picătură” şi „yâm” care înseamnă „mare”, Sfântul Ieronim declară că Maria înseamnă „Stilla Maris” adică „picătură din mare”.

Continuă lectura „Adormirea Maicii Domnului- 15 august”


          
          
 

Motto: „Învăţătura e ca aurul are preţ oriunde” (Epictet)

Prima Scoală din Săbăoani a fost înfiinţată în anul 1863, suferind în timp de unele modificări atât în ceea ce priveşte structura clădirilor, cât şi prin introducerea diferitelor forme de învăţământ.
În anu 1873 a avut loc construirea primei şcoli de stat iar în 1886 înfiinţarea „Şcolii de Fete„.

Continuă lectura „Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri””


          
          
 

Termenul de Paşte, se trage din cuvântul ebraic „pesah” care semnifică „trecere”.

Paştele sărbătoreşte Învierea lui Isus Hristos, la trei zile după moartea sa, este cea mai veche şi cea mai importantă sărbătoare creştină, aceasta marcând miracolul Învierii Domnului: la câteva zile după intrarea solemnă în Ierusalim- de Florii, Mântuitorul a fost judecat şi răstignit, a murit pe cruce şi a fost pus în mormânt, dar după trei zile a înviat din morţi.

Continuă lectura „Învierea Domnului- Paştele”